طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلیمری در متریال های مختلف

ارتباط با ماآدرس

فروشگاه:اصفهان- پل فلزی- ابتدای خیابان دکتر بهشتی- روبروی بانک ملی- پشت ایستگاه اتوبوس- صنایع لاستیک سازی کیمیاصنعت.

دفتر:اصفهان-پل فلزی- ابتدای خیابان دکتر بهشتی- مجتمع تجاری ملت-واحد217

اطلاعات تماس

تماس با مدیرعامل:8709-118-0913

تماس با بخش بازرگانی:8253-3235-031

تلگرام بخش بازرگانی:
4229-114-0913

تلگرام بخش مالی:1837-107-0913

EMAIL:co_kimiasanat@yahoo.com

لطفا مشخصات خود را وارد نماييد