طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلیمری در متریال های مختلف

نوار طولی pvc

صنایع لاستیک ساازی کیمیا صنعت تولید نوارPVC خود را به دو صورت PVC نرم و PVCخشک ارائه می دهد.

  • تولید انواع نوارآب بند،نوار نگهدارنده و نوار ناخنی درمتریالPVCبه صورت اکسترودی.  
  • تولید انواع نوار PVC در اشکال Uشکل جهت استفاده در تابلو برق.

  • تولید انواع نوارهای دور باک PVC و لاستیکی

  •  تولید انواع نوار PVC  مورد مصرف درب و پنجره

  • تولید انواع نوار PVC آب بند درهای یخچال و صنایع لوازم خانگی

  • تولید انواع نوار طولی PVC در سطح مقطع مورد نظر شما در اسرع وقت.

برای مشاهده عکسهای نوار PVC کلیک کنید

www.kimialastic.com